آموزش زبان آلمانی

اهمیت زبان آلمانی در دنیا

زبان آلمانی را میتوان بعد از انگلیسی مهمترین زبان اروپایی دانست. بیش از 100 میلیون نفر در جهان زبان آلمانی را به عنوان زبان مادری صحبت میکنند. اهمیت زبان آلمانی در دنیا خیلی مهم است. کشورهای آلمان، اتریش، سوییس، لوکزامبورگ و لیختن اشتاین کشورهای آلمانی زبان جهان هستند. کشور آلمان بزرگترین قطب اقتصادی اروپاست و ... ادامه »