رابطه زبان فارسی و زبان عربی

زبان عربی و فارسی با وجود آن که از دو اصل متفاوت نشأت گرفته اند،اما در طول دوران های تاریخی به علت ارتباط مستمر دو قوم ایرانی و عرب با یکدیگر، تعامل بسیار نزدیکی داشته اند و در این مسیر، تأثیر و تأثر دو زبان، آثاری را از هر یک بر دیگری باقی گذاشته است، که شاید در هیچ دو زبان دیگری مشاهده نشود. در ابتدا، مختصری از سرگذشت رابطه زبان فارسی و زبان عربی را باهم مروری داشته باشیم.

 

رابطه دو سویه زبان فارسی و زبان عربی

 

 تاریخچه زبان ها

زبان های زنده در جهان کنونی زیر گروه چند خانواده زبانی هستند، که یکی از آنها، خانواده بزرگ زبان های هند و اروپایی است. این زبان ها به چند خانواده کوچکتر تقسیم می شوند، که یکی از آنها، زبان های هندو ایرانی است. این شاخه، شامل زبان های هندی و ایرانی است.زبان های ایرانی در دوره های مختلف، تحولات و دگرگونی هایی را پشت سر گذاشته است. مثلاً همه این زبان ها در دوره باستان ترکیبی بوده اند ولیبه تدریج تحول یافته و صورت تحلیلی به خود گرفته اند.

«در زبان های ترکیبی، اسم و صفت و ضمیر در جمله در هفت یا هشت حالت نحوی صرف می شده است. این سه جزء کلام دارای سه شماره مفرد،تثنیه و جمع و سه جنس مذکر، مؤنث و خنثی بوده است. در زبان های تحلیلی صرف اسم، صفت و ضمیر کاملاً یا به میزان مهمی از میان رفته و روابط اجزاء جمله به وسیله حرف ربط و اضافه یا به حکم ترتیب واژه ها در جمله بیان می شود.

مقایسه زبان عربی و فارسی

زبان های ایرانی دوره باستان تماماً ترکیبی بوده اند. در دوره میانه، برخی از این زبان ها حالت ترکیبی خود را از دست داده، به صورت تحلیلی درآمدند و در دوره جدید، آنچه از زبان های ایرانی موجود است کمابیش تماماً تحلیلی به شمار می روند.»

پس از فتح ایران توسط مسلمانان، ایرانیان با دو خط نسخ و کوفی که با خط آنان هم ریشه بود، (خط فارسی میانه یا پهلوی) آشنا شدند. از آنجا که خط فارسی میانه، نارسائی های متعدد داشت و خط عربی نسبت به خط فارسی میانه، آسان تر بود، خط عربی را مناسب تشخیص دادند،بدین ترتیب شروع رابطه زبان فارسی و زبان عربی آغاز شد. پذیرش کامل خط عربی از سوی ایرانیان، از قرن سوم بوده است و ایرانیان تا قرن هفتم هجری در این خط، تغییرات بسیاری داده و از آن پس، به نام خط فارسی مشهورشد و تاکنون مورد استفاده ایرانیان قرار دارد.


رابطه دو سویه زبان فارسی و زبان عربی

 تاریخ زبان عربی

زبان عربی از خانواده زبان های سامی است. این گروه از زبان ها را در ابتدا، تحت عنوان عام زبان های شرقی می شناختند. اولین بار، آگوست لودویک اشلوزر، نام سامی را به این زبان ها اطلاق کرد. این نام، منسوب به سام پسر نوح است که اشلوزر اعتقاد دارد اقوام ساکن بین النهرین تا عربستان و مدیترانه تا فرات از فرزندان سام هستند.

در مورد خاستگاه اصلی اقوام سامی، اختلاف وجود دارد ولی اکثر محققان، سرزمین اصلی آنان را عربستان و ربع الخالی می دانند، زیرا عربی بیشتراز سایر زبان ها، خصایص اصلی و مشترک لهجه های سامی را در خود حفظ کرده است.از ویژگی های مهم و مشترک زبان های سامی، سه حرفی بودن اصل کلمات است.

تفاوت حروف الفبا در زبان عربی

اعراب حتی کلمات معرب را نیز از سه حرف می ساختند. در اینزبان ها، صامت ها ثابت هستند و معنای کلمات به مصوت ها ارتباط دارد:مثلاً: فَعَلَ فُعِلَ فَعَّلَ فِعْلْیک دسته اوزان مزید نیز وجود دارد، که هر یک بر معنای خاصی از فعل دلالت می کند و این مسأله، در زبان های دیگر دیده نمی شود.واژه ها در این زبان ها با یکدیگر ترکیب نمی شوند.

مثلاً:عربی فارسی انگلیسی.وصف = توصیف کردندر این زبان ها، هیچگاه مصوت ها با هم ترکیب نمی شوند، برخلاف زبان های هند و اروپایی، که این دسته کلمات در آنها یافت می شود، مثل کلمه(eau) در فرانسه یعنی آبزبان های سامی به گروههایی تقسیم می شوند که با هم تفاوت هایی نیز دارند. زبان آرامی، یکی از این زبان ها است، که در شمال عربستان تا نواحیشمال بین النهرین، مورد استفاده قوم بیابانگرد آرامی بوده است.

عربی فصیح

همچنین در زبان های بابلی، آشوری، کنعانی، عبری و فینیفیو…ساختمان اصلی فعل به یک صورت است. تقسیم زمانی فعل، تکامل نیافته و فقط به ماضی و مضارع تقسیم می شود. در این زبان ها، تنها مذکر و مؤنثوجود دارد و از خنثی، که در برخی زبان ها کهن هند و اروپایی به چشم می خورد، اثری نیست. عربی فصیح، که همان «العربیه الباقیه» در مقابل«العربیه البائده» است را، با مقداری تسامح همان لهجه قریش و حجاز دانسته اند.

به دلیل این که، قالب الفاظ قرآن و اشعار جاهلی را، آن لهجه می دانندو نیز اعتقاد دارند که این لهجه، غنی ترین، پرمایه ترین و لطیف ترین لهجه های عربستان است. عربی فصیح زبانی است، که:«نضجی نسبتا کامل یافته و از شمال جزیره العرب تا جنوب در جوار هزاران لهجه دیگر مورد استعمال بوده است و علی رغم مطالعات فراوان هنوزباید چون پدیده ای شگفت آور به آن نگریست.»

 

رابطه دو سویه زبان فارسی و زبان عربی

 

زبان عربی در حال حاضر، زبان رسمی تعداد زیادی از کشورهای مسلمان با جمعیتی بیش از ۲۰۰ میلیون نفر است و یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل است (فارسی جزء این ۶ زبان نیست) و تمامی مذاکرات رسمی این سازمان و سازمان های وابسته به آن، مثل: فائو، یونیسف، یونسکو و…شش زبان، از جمله عربی است و در بسیاری از دانشگاه های معتبر آمریکا واروپا به عنوان یک زبان زنده تدریس می شود.


تاثیر زبان فارسی بر زبان عربی

با نگاهی به کتب تاریخی اعم از تاریخ زبان ها، تاریخ ادبیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رابطه زبان فارسی و زبان عربی مشاهده می شود که این دو قوم در تمامی دوره های تاریخی، تعاملی گاه بسیار نزدیک و تنگاتنگ داشته اند.سرزمین بین النهرین، زمانی مسکن قوم غیرسامی بزرگی یعنی سومریان بوده و پس از مدتی، آکدیان در آنجا فرود آمدند و یکی از بزرگترین تمدن هایسامی در بین النهرین شکل گرفت و آمیزشی شدید بین آنها ایجاد شد.

زبان عربی پیش از اسلام

در دوران هخامنشی، این حکومت، تمامی سرزمین های سامیان را تصرف کرد. دراین زمان، تعداد زیادی از کلمات فارسی به ادبیات تلمودی راه یافتند و از راه ادبیات و دین یهود به سایر زبان های سامی نفوذ کرده است (مثل سریانیو مندایی). روابط ایرانی ها با سامی ها، تقریبا در همه دوره ها وجود داشته و گروه عظیمی از کلمات در دوره های بعدی از راه پارسی باستان و پهلوی یا فارسی دری به زبان های آرامی راه یافته اند .

برخی نیز از راه زبان های آرامی، به عربی راه یافته اند.در این رابطه لغت نامه ای وجود دارد که توسط تلگدی تنظیم شده است. وی با مطالعه ادبیات تلمودی، واژه های فارسی آن را استخراج کرده. علاوه بر آن، به وجود کلمه فارسی در سایر زبان های سامی نیز اشاره کرده است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

مشاوره رایگان