زهرا امیری

زبان ترکی استانبولی

من تو دوره زبان ترکی شما شرکت کردم و بسرعت تونستم مهارتمو تو مکالمه بالا ببرم و در حال حاضر برای یک شرکت توریستی کار میکنم.

مشاوره رایگان

    captcha