زبان ترکی استانبولی

اصطلاحات روزمره در زبان ترکی

ترکیه کشوری است که پیوسته در حال تعامل با سایر کشورهای جهان می باشد و به همین دلیل پذیرای افراد گوناگونی چه در زمینه آموزش و چه در سایر زمینه های: کاری، اقامتی، سلامت و…، می باشد؛ بطوریکه در شهرهای بزرگ ترکیه می توانید به زبان انگلیسی صحبت کرده و از این طریق نیاز خود ... ادامه »