روش تدریس

دوره تی تی سی موسسه الوند

موسسه الوند یکی از مراکز برگزاری این دوره می باشد. موسسه زبان الوند یکی از موسسات معتبر در مشهد است که حدودا 5 سال دوره تی تی سی را برگزار می کند! همیشه دانش کافی نیست چرا این حرف را می گوییم زیرا دیگر مثل قدیم فقط هدف زبان آموزان یادگیری زبان نیست بلکه شادابی ... ادامه »