تقویم آموزشی ترم

POSITION START DATE LAST ACTIVITY CONTACTS AGE ADDRESS CARD NO
CMO ۱۶ Nov 2012 ۱۶ Nov 2017 brandon94@example.com ۳۰ New York City, NY ۴۲۴۲۴۲xxxxxx6262
Marketing ۱۶ Nov 2015 ۳۰ Nov 2017 kathy_82@example.com ۲۶ New York City, NY ۴۲۴۲۴۲xxxxxx1616
CFO ۱۶ Nov 2013 ۳۰ Nov 2017 elizabeth82@example.com ۳۲ New York City, NY ۴۲۴۲۴۲xxxxxx5326
Designer ۱۶ Nov 2013 ۳۰ Nov 2017 michael94@example.com ۲۲ New York City, NY ۴۲۴۲۴۲xxxxxx6328
Developer ۱۶ Nov 2017 ۳۰ Nov 2017 jasoncox@example.com ۲۵ New York City, NY ۴۲۴۲۴۲xxxxxx7648
Sale ۱۶ Nov 2016 ۳۰ Nov 2017 christian_83@example.com ۲۸ New York City, NY ۴۲۴۲۴۲xxxxxx4152
Support ۱۶ Nov 2013 ۳۰ Nov 2017 emily90@example.com
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

مشاوره رایگان