استاد مهدیه حسین زاده

استاد مهدیه حسین زاده

استاد مهدیه حسین زاده یکی از مدرسین قدیمی موسسه الوند هستند. و با توجه به تبحر بر کلاس های کودک موسسه الوند و همچنین مکالمه ویژه نوجوانان محبوبیت خاصی در بین خانواده ها را دارا می باشند.

دوره های آموزشی استاد مهدیه حسین زاده