استاد هدی فاضل

استاد هدی فاضل

استاد هدی فاضل اصالتاً عراقی هستند دارای 7 سال سابقه تدریس در زبان عربی می باشند. و ایشان تا سن 14 سالگی در عراق زندگی می کردند و بعد از آن به ایران نقل مکان کردند. سابقه تدریس در دوره های مکالمه محور و کسب کار را دارند.

دوره های آموزشی استاد هدی فاضل