استاد هانیه عزیزیان

استاد هانیه عزیزیان مدرس گروه خردسال
سرکار خانم هانیه عزیزیان فارغ التحصیل رشته آموزش زبان انگلیسی با سابقه کاری بیش از 5 سال، دارای 2 مدرک TTC ویژه گروه خردسالان می باشند. ایشان مهارت فوق العاده ای در خصوص برقراری ارتباط با خردسالان دارند.