استاد مهلا مالدار

استاد مهلا مالدار

باتوجه به لحجه و دانش بسیار عالی و کافی استاد مهلا مالدار ایشان از محبوبیت بالایی بین زبان آموزان برخوردارند. ایشان از مدرسینی هستند که تازه به مجموعه الوند اضافه شدند (دپارتمان کودک) و آینده بسیار درخشانی را در پیشرو دارند.

دوره های آموزشی استاد مهلا مالدار