استاد مهدیه شجاعی

استاد مهدیه شجاعی مدرس دپارتمان کودک و نوجوان موسسه زبان الوند
ایشان دانشجوی مقطع کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و دارای مدرک TTC می باشند.
سرکار خانم شجاعی از توانایی بالایی در انتقال مطالب با بیانی شیوا و اجرای برنامه های آموزشی مطابق با طرح درس برخوردارند.