استاد مسعود متولی

استاد مسعود متولی

استاد مسعود متولی از مدرسین خوب و توانمند مجموعه الوند می باشد و به روش مکالمه محور و کاربردی به تدریس زبان ترکی پرداخته اند. ایشان یکی دیگر از اساتید native موسسه زبان الوند بوده و سابقه چندین سال زندگی در کشور ترکیه را دارند. استاد مسعود متولی سابقه آموزش آزمون TÖMER را هم نیز دارند.

دوره های آموزشی استاد مسعود متولی