استاد مرجان جواهری

استاد مرجان جواهری

استاد خانم مرجان جواهری از مربیان مسلط و کاملا حرفه ای در زمینه مونته سوری و آموزش زبان به کودکان در پروسه آموزش کودک دو زبانه هستند. خانم مرجان جواهری سابقه 5 سال تدریس در حوزه آموزش زبان کودک را دارند. و از محبوب ترین مربیان کودک در موسسه زبان الوند است.

دوره های آموزشی استاد مرجان جواهری