استاد فاطمه جابلی

استاد فاطمه جابلی مدرس کلاس های زبان ترکی استانبولی موسسه زبان الوند
ایشان فارغ التحصیل رشته مترجمی شفاهی و اصالتا ترک زبان هستند. بیش از 10 سال سابقه تدریس زبان ترکی استانبولی با کتاب های Yediiklim, Hitit, İstanbul دارند و به طور تضمینی مکالمه کاربردی زبان ترکی استانبولی را از سطوح پایه تا پیشرفته تنها در 30 جلسه آموزش میدهند.