استاد علیرضا برجسته

استاد علیرضا برجسته مدرس دپارتمان بزرگسال موسسه الوند
جناب آقای برجسته دانشجو رشته آموزش زبان انگلیسی می باشند. ایشان با ابتکار و خلاقیت در طرح درس و استفاده از منابع روز آمد ،همواره در تلاش برای ارتقا کیفی آموزش می باشند.