استاد شمیم علیزاده

استاد شمیم علیزاده

استاد شمیم علیزاده با توجه به لحجه و دانش کافی یکی از مدرسین محبوب ما هستند. ایشان از جمله مدرسانی هستند که آینده درخشانی در پیش دارند.

دوره های آموزشی استاد شمیم علیزاده