استاد سارا غفوریان

استاد سارا غفوریان مدرس دپارتمان خردسال
سرکار خانم غفوریان با بیش از 5 سال سابقه تدریس مدرس ورکشاپ های پویایی در موسسه زبان الوند می باشند. ایشان قادر به ایجاد و تقویت انگیزه و اشتیاق در یادگیری دانش و مهارت های مرتبط در زبان آموزان با استفاده از وسایل و امکانات آموزشی بوده و از خلاقیت بالایی در استفاده از روش های آموزشی برخوردارند.