استاد رویا طاهری

استاد رویا طاهری

از مربیان کودکی که همواره بدلیل لحجه american مطرح محبوب بودند. ایشان با 6 سال سابقه تدریس در حوزه آموزش کودک به روش CELTA و CLT و مونته سوری و روش زبان مادری جز محبوب ترین مدرسان مجموعه الوند می باشند.

 

دوره های آموزشی استاد رویا طاهری