استاد نگین فتحی

استاد نگین فتحی

استاد نگین فتحی یکی دیگر از مدرسین بسیار عالی زبان ترکی موسسه زبان الوند هستند. ایشان تازه به مجموعه الوند اضافه شده اند و یکی از مدرسین بسیار خوش انرژی و آینده دار موسسه الوند هستند.

دوره های آموزشی استاد نگین فتحی