استاد مهلا جاودانی

استاد مهلا جاودانی

استاد مهلا جاودانی یکی از برترین و بهترین مدرسین موسسه الوند در حوزه آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی می باشد. ایشان دارای لحجه بسیار زیبا و استاندارد american و روش نوینی برای تدریس زبان و آزمون های بین المللی هستند.

دوره های آموزشی استاد مهلا جاودانی