استاد دریا ساجدی

استاد دریاساجدی

استاد خانم دریا ساجدی با سابقه زندگی در کشور ترکیه جز اساتید Native موسسه محسوب می شوند. ایشان به روش مکالمه محور و تاکید بر کاربردی بودن یادگیری زبان کلاس هایشان را اداره میکنند. و همچنین از محبوبیت بسیار بالایی بین زبان آموزان برخورد دارند.

دوره های آموزشی استاد دریا ساجدی