جملات منفی در زبان آلمانی

در زبان آلمانی از دو طریق می توان جملات را منفی کرد. استفاده از nicht و استفاده از kein

از nicht برای منفی کردن موارد زیر استفاده می شود:

 

جملات منفی در زبان آلمانی

 

در زمان های ساده (حال ساده و گذشته ساده) واژه nicht در انتهای جمله خواهد آمد. در زمان هایی که از فعل کمکی استفاده می کنند nicht در انتهای جمله و پیش از فعل صرف نشده می آید. به مثال های زیر توجه کنید:

Er schläft nicht. (او نخوابید.)

Er hat gestern Nacht nicht geschlafen. (او دیشب را نخوابید.)

در این صورت nicht پیش از حرف تعریف معرفه یا ضمیر ملکی خواهد آمد. به مثال های زیر توجه کنید:

Er hat nicht das Essen bezahlt, sondern die Getränke. (او برای غذا چیزی پرداخت نکرد، اما برای نوشیدنی کرد.)

Ich habe nicht seine Adresse, sondern ihre. (من آدرس تو را ندارم، اما مال او را دارم.)

 • اسامی خاص:

  در این صورت nicht پیش از اسم خاص خواهد آمد. به مثال زیر توجه کنید:

Das ist nicht Udos Auto, sondern Susis. (این ماشین اوداس نیست، برای زوزیس است.)

 • ضمایر:

  در این صورت nicht پیش از ضمیر خواهد آمد. به مثال زیر توجه کنید:

Ich habe nicht dich gerufen, sondern Petra. (من با تو تماس نگرفتم، اما با پترا گرفتم.)

 • صفت ها:

  در این صورت nicht پیش از صفت خواهد آمد. به مثال زیر توجه کنید:

Das ist nicht fair!  (این عادلانه نیست)

 • قید ها:

  در این صورت nicht پیش از قید خواهد آمد. به مثال زیر توجه کنید:

Sie geht nicht gerne schwimmen. (او با علاقه به شنا نمی رود.)

 • مکان، زمان یا نحوه کار:

در این صورت nicht پیش از حرف اضافه ای می آید که برای نمایش زمان، مکان یا نحوه کار استفاده شده. به مثال های زیر توجه کنید:

Wir wohnen nicht in Berlin. (من در برلین زندگی نمی کنم.)

Der Zug kommt nicht um 18 Uhr an. (قطار ساعت نمی آید.)

Otto hat das Loch nicht mit dem Spaten gegraben.  (اوتو این گودال را با بیل زدن حفر نکرده.)

نکته: به جز برای فعل ها، nicht همیشه پیش از واژه ای می آید که قرار است آن را منفی کند.

مکان، زمان یا نحوه کار:

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

مشاوره رایگان