دپارتمان زبان آلمانی ذر موسسه الوند

بیش از ۹۵ میلیون نفر در کشورهای اروپایی به زبان آلمانی صحبت می کنند. این زبان در آلمان، اتریش، بخشی از سوئیس، تیرول جنوبی (ایتالیا) ، بخشی از بلژیک و لیختن اشتاین زبان رسمی به حساب می‌آید.

امروزه کشورهای آلمان و اتریش بعنوان برترین کشور اروپایی در زمینه صنعت و اقتصاد به مقصد مهاجرت بسیاری از ایرانیان تبدیل شده است. این کشورها با دارابودن تعداد بسیار بالایی از دانشگاههای تراز اول اروپا با صدها رشته دانشگاهی کاربردی منتخب جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل و در پی آن اشتغال و اقامت در اروپاست. همچنین افراد بسیاری اقدام به سفرهای کاری برای شرکت در نمایشگاههای صنعتی کشور آلمان، جلسات تجاری و بازرگانی می نمایند.

 

دپارتمان زبان آلمانی

 

اولین گام در راستای مهاجرت کاری و تحصیلی به این کشور آموختن زبان آلمانی است.

دپارتمان زبان آلمانی  در موسسه زبان الوند به دو بخش تقسیم می شود:

 

  • دوره های عمومی

A1: دوره های عمومی رسیدن به سطح A1 تضمینی در ۴ ترم ( تضمین یادگیری سطح )

A2: دوره های عمومی رسیدن به سطح A2 در ۴ ترم تضمینی

نکته : در تمام دوره ها، جلسات همراه با بهره گیری از سیستم صوتی و همگام با کتاب برگزار می گردد.

 

B1: دوره های B1 ویژه ی مهاجرت و آزمون در ۸ ترم به صورت تضمینی

B2: دوره های B2 ویژه ی مکالمه کاربردی مهاجرت و آزمون ۸ ترم به صورت تضمینی

نکته : در تمام دوره ها، جلسات همراه با بهره گیری از سیستم صوتی و همگام با کتاب برگزار می گردد.

 

دپارتمان زبان آلمانی

 

در دوره هایی که SUPER COURSE نامیده می شود هدف کلاس متمرکز بر روی قبولی در آزمون های  A1,A2,B1,B2  می باشد در دورههای GENERAL زبان آموزان ۷۰% از وقت شان را بر روی یادگیری  کاربردی مهاجرت های ۴ گانه زبان می گذاشتند.

حال آن که در این دوره های بیش  ۹۰% وقت صرفا جهت قبولی در آزمون سرمایه گذاری می شود .

روش CLT که مخففCOMMUNICATIVE LANGUAG TEACHING درآموزش زبان به شیوه ارتباطی ، هدف تمرکز بر توانایی برقراری ارتباط(communicative competence) می‌باشد.

این اصطلاح به چه معناست؟ این اصطلاح و عبارت را شاید  بتوان در مقابل اصطلاح و یا مفهوم توانایی دستوری(grammatical competence) بیشتر شرح و  توضیح داد.

توانایی دستوری

توانایی دستوری‌ ، به داشتن دانشی از زبان اشاره دارد که بتوان بر اساس آن جملات را در یک زبان تولید نمود. این توانایی به دانش ساخت قسمت های مختلف یک جمله از قبیل : نقش  کلمات(parts of speech) ، زمانها (tenses) ، عبارات  (phrases) ، شبه جمله ها (clauses) ، الگوهای جمله (sentence patterns) و اینکه در مجموع جملات چگونه ساخته می شوند اشاره دارد.

توانایی دستوری هدف و تمرکز بسیاری از کتابهای آموزشی دستور زبان است که به طور معمول یک قاعده از دستور زبان  را در یک صفحه ارائه کرده و سوالاتی را برای انجام تمرین با  استفاده از همان قانون مذکور در صفحه دیگر فراهم آورده  است.

در حالی که توانایی دستوری بُعد مهمی از یادگیری زبان  است ولی همه ی آن چیزی که در یادگیری زبان دخیل باشد  نیست ، زیرا ممکن است شخصی بتواند به تمام قوانین ساخت  جمله احاطه داشته باشد ، امّا هنوز قادر به استفاده از زبان  برای برقراری ارتباطی معنا دار (meaningful communication) نباشد.

این موضوع (توانایی برقراری ارتباط معنا دار) ، همان هدف و  موضوعی است که از اصطلاح “توانایی ارتباطی” (communicative competence) استنباط می شود.

 

 

توانایی برقراری ارتباط شامل جنبه های مختلف دانش زبان به شرح ذیل است:

  • آگاهی بر چگونگی استفاده از زبان برای طیف وسیعی از اهداف و کارکردهای آن(language functions).
  • آگاهی از چگونگی استفاده ما از زبان بر اساس شرایط و مخاطبین ؛ مثل آگاهی بر استفاده از سخن رسمی و غیر  رسمی(formal and informal speech) و اینکه چه  وقت باید از زبان مناسب نوشتن در مقابل زبان مناسب صحبت کردن استفاده نمود.
  • آگاهی برتولیدو فهم انواع مختلف جملات ومتن ها از قبیل قصّه و حکایت ، گزارش، مصاحبه و مکالمه
  • دانستن چگونگی حفظ و برقراری ارتباط با وجود محدودیت‌هایی در دانش زبان مثل استفاده از انواع مختلف استراتژی های ارتباطی

مشاوره رایگان