آموزش زبان دوم به کودکان

  • آموزش زبان دوم به کودکان را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد:
  1. پیش تولید
  2. تولید ابتدایی
  3. ظهور گفتار
  4. سلاست متوسطه
  5. سلاست پیشرفته

بازه زمانی مناسب برای آموزش زبان دوم به کودکان چیست؟پیش تولید

اولین مرحله پیش بینی تولید با عنوان دوره ی خاموش نیز شناخته می شود. زبان آموزان در این مرحله نهایتا معنی ۵۰۰ کلمه را میتوانند بفهمند. اما با زبان دوم هیچگونه صحبتی نمیکنند. البته همه زبان آموزان وارد این مرحله نمی شوند. برخی از آنها از همان ابتدا شروع  به صحبت کردن می کنند اگرچه خروجی شان تنها تقلیدی است و شامل استفاده خلاقانه از زبان نمی شود. برخی دیگر نیز ممکن است به عنوان بخشی از دوره آموزش زبانی که در آن شرکت کرده اند از همان ابتدا ملزم به صحبت کردن در زبان دوم باشند. برای آن دسته از زبان آموزانی که وارد دوره ی خاموش می شوند این دوره بین سه تا شش ماه به طول می انجامد.

تولید ابتدایی

مرحله ی دوم فراگیری زبان تولید ابتدایی نام دارد. در این مرحله زبان آموزان توانایی تولید عبارات کوتاه یک یا دو کلمه ای دارند. آنها همچنین توانایی به خاطر سپردن گروه به هم پیوسته ای از کلمات را دارند هر چند ممکن است در استفاده کردن از آن ها دچار اشتباه شوند. در این مرحله زبان آموزان معمولا توانایی استفاده و درک حدود ۱۰۰۰ لغت را دارا هستند. این مرحله معمولا شش ماه به طول می انجامد.

ظهور گفتار

مرحله ی سوم ظهور گفتار نامیده می شود. در این مرحله تعداد لغت های زبان آموزان تا ۳۰۰۰ کلمه افزایش می یابد و قادر خواهند بود با استفاده از عبارات و سوالات کوتاه به برقراری ارتباط با دیگران بپردازند.این مرحله با اشتباهات دستوری زبان آموزان همراه است.

ظهور گفتار

سلاست متوسطه

مرحله پس از ظهور گفتار سلاست متوسط نام دارد. در این مرحله زبان آموزان نزدیک به ۶۰۰۰ لغت را می دانند و می توانند جملات با ساختارهای پیچیده تر را به کار برند. در این مرحله آنها همچنین می توانند افکار و نظراتشان را با دیگران در میان بگذارند.

 

سلاست پیشرفته

رسیدن به مرحله پایانی یعنی سلاست پیشرفته جایی بین پنج تا ده سال یادگیری زبان حاصل می شود. زبان آموزان در این مرحله می توانند زبان را در سطحی نزدیک به کسانی که زبان مادریشان، زبان تحت فراگیری ست به کار گیرند. تقریبا همه معتقدند که بهترین زمان برای شروع آموزش زبان دوم، دوران کودکی است. این عقیده ریشه در فرضیه “دوران بحرانی یادگیری” اریک لنبرگ در دهه ۱۹۶۰ دارد. بر اساس این فرضیه بهترین زمان برای آموزش زبان دوم به کودکان، بازه زمانی ۲ تا ۱۳ سال و رسیدن به دوران بلوغ است.

هرچقدر یک کودک بیشتر در معرض زبانی دیگر قرار بگیرد و با آن در ارتباط باشد امکان و توانایی یادگیری بیشتر می شود. مغز کودک تا سن ۲ سالگی از هر دو نیمکره ی خود برای یادگیری زبان بهره می برد. از سوی دیگر مرکز توانمندی برای یادگیری زبانی دیگر در نیمکره ی چپ مغزی است. فرآیند انتقال مرکز یادگیری زبان خارجی در مغز انسان به نیمکره ی چپ به تدریج صورت می گیرد و تا دوران بلوغ و نوجوانی ادامه پیدا می کند.

با اتمام بلوغ فرآیند تقسیم وظایف مغزی هم تکمیل می شود و پایان پیدا می کند. با این توضیحات مشخص می شود که در دوران قبل از بلوغ روند آموزش زبان به کودکان تا حد زیادی طبیعی و غریزی است و بر اساس اطلاعاتی صورت می گیرد که کودک از محرک های محیطی اطراف خود جذب می کند. و مراحل فراگیری زبان دوم به کودکان تکمیل می گردد.

 

سلاست پیشرفته

مشاوره رایگان